INDUSTRIAL

Shoot para Cd

Modelo: Sista Usha (cantante)

Fotografía: C.B.